ผู้อำนวยการและคณะ นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ฉบับที่ ๘

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายคารมย์ แก้วกันยา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ และนายชนินทร์ พบลาภ หัวหน้างานสื่อฯ ดำเนินการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน แผนกวิชาโทรคมนาคม และแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีคณะครูแผนกวิชาดังกล่าวร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น