กิจกรรม

ออกกำลังกายก่อนเรียน

พบที่ปรึกษาก่อนแยกย้ายทำความสะอาด

ทำความสะอาดก่อนเข้าเรียน

เข้าเรียนตามกลุ่ม

ตรวจงานและเข้าแถวเลิกเรียน